Māsiņa

Kā skudrītes siliņā

Kā skudrītes siliņā,
Lielu pūzni savilkušas,
Tā māsiņas pulciņā
Lielu darbu padarīja.

Kur tu iesi, bāleliņ

Kur tu iesi, bāleliņ,
Baltas kājas audamies?
-Ieš’, māsiņ, siliņā
Bitītei doru cirst.

Viena pate es māsiņa

Viena pate es māsiņa,
Man deviņi bāleliņi;
Man deviņi bāleliņi
Kā tie rīta auseklīši.

Gara diena bāliņami

Gara diena bāliņami,
Gar egliti dzenejot,
Tautu meita, ne māsiņa,
Vēli nesa launadziņu.