Māsiņa

Visas pļavas aiz upītes

Visas pļavas aiz upītes
Pilnas zīda pavedienu:
Zirneklītis sagšas auda
Mušiņām , māsiņām.

Atjāj Jānis Jāņu nakti

Atjāj Jānis Jāņu nakti
Appušķotu kumeliņu;
Tec, māsiņa, atcel vārtus,
Lai jāj Jānis sētiņā.