Meita

Staigā viegli, tautu meita

Staigā viegli, tautu meita,
Pa liepiņas lapiņām:
Mans brālītis, dravenieks,
Liepā guļ dienasvidu.

Bērziņš meitu aicināja

Bērziņš meitu aicināja –
Nāc, meitiņa, slotu griezt!
Ne zariņa nenogriezu,
Sāk bērziņis līgoties.

Apsedz mani, tautu meita

Apsedz mani, tautu meita,
Ar savām villainēm,
Es tavām aitiņām
Citu gadu sienu pļaušu.

Steigusies tautu meita

Steigusies tautu meita
Pie tā mana bāleliņa:
Pus aitiņas nocirpusi,
Palaidusi tīrumā