Pūce, pūce, lielcepure

Pūce, pūce, lielcepure,
Pacel krēslu vanagam:
Vanagam gari spārni,
Plekūst, dienu lidojot.

Pūce, pūce, platacīte

Pūce, pūce, platacīte, Pacel krēslu vanagam! Ja krēsliņu nepacelsi, Noplūks tavu cekuliņu.

Pūces meita, lielcekule

Pūces meita, lielcekule, Taisi gultu vanagami, Vanagami, nabagami, Vaska spārni piekusuši Vaska spārni piekusuši, Garu dienu lidinot.

Pūce, pūce, platu galvu

Pūce, pūce, platu galvu, Pacel krēslu vanagam, Lai apsēde vanadziņis Ar saviemi bērniņiem.

Vainag, manu vainadziņu

Vainag, manu vainadziņu, Bišu spārnu vieglumā; Apsien mani baltautiemi, Linu mārka grūtumiem.