Pūce, pūce, platacīte, Pacel krēslu vanagam! Ja krēsliņu nepacelsi, Noplūks tavu cekuliņu.
Pūces meita, lielcekule, Taisi gultu vanagami, Vanagami, nabagami, Vaska spārni piekusuši Vaska spārni piekusuši, Garu
Pūce, pūce, platu galvu, Pacel krēslu vanagam, Lai apsēde vanadziņis Ar saviemi bērniņiem.
Vainag, manu vainadziņu, Bišu spārnu vieglumā; Apsien mani baltautiemi, Linu mārka grūtumiem.