Bij manam bāliņam

Bij manam bāliņam
Vasku svārki mugurā;
Cauri gāja griķu druvu
Tek bitīte nopakaļ.

Tev, eglīt, piederēja

Tev, eglīt, piederēja Visu mūžu zaļi svārki; Tev, māsiņ, nepiedera Visu mūžu vainadziņš.

Kas man kait nenēsāt

Kas man kait nenēsāt Melnus svārkus, zābaciņus: Man bitīte svārkus šuva, Sētmalā gulēdama.

Kas man kait nenesāt

Kas man kait nenesāt Melnus svārkus, zābaciņus? Man bitite svārkus šuva, Sētmalā guledama.

Kukaini, ragaini

Kukaini, ragaini, Tev grezni svārki, Ne tādi kungam, Ne ķēniņam.