Vīrs

Citi ļaudis man vaicāja

Citi ļaudis man vaicāja,
Ko es ēdu, meža vīrs?
– Ķeru caunes, kāpju bite
To es ēdu, meža vīrs.

Šmaugi gari ozoliņi

Šmaugi gari ozoliņi
Pededzites maliņā;
Tur vajaga gara dzeiņa,
Gudra vīra padomiņa.

Tu, Māriņa, viegla sieva

Tu, Māriņa, viegla sieva,
Dod man savu vieglumiņu;
Tu, Dieviņ, bagāts vīrs,
Dod man savu bagātību!

Rudentiņ, bagāts vīrs

Rudentiņ, bagāts vīrs,
Daudz tu mums dāvināji:
Pilnas klētis labībiņas,
Pilnas ķešas sudrabiņa.