Zeme

Ai Dieviņ, laba dzīve

Ai Dieviņ, laba dzīve,
Sila zemes arājam:
Auga rudzi, sīca bites,
Pats no laba priecājos.

Ak tu, linu Jumiķīti

Ak tu, linu Jumiķīti,
Kam tu linu neaudzē;
Es tev šūšu slēžu kreklu,
Līdz zemei rakstīdama.

Bite šūnas piešuvusi

Bite šūnas piešuvusi
Rīgas torņa galiņā;
Skrien, bitīt, šai zemē,
Šeit rakstīti ozoliņi.

Sudrabiņa lietus lija

Sudrabiņa lietus lija
Zemes bērzu kalniņā,
Lai izauga lielas lapas
Lai varēja slotas griezt.