Zeme

Pērkoņam visa zeme

Pērkoņam visa zeme,
Man deviņi bāleliņi;
Šķir, Dieviņ, lietus tūci
Deviņiem gabaliem!

Audz, bērziņi, nelapo

Audz, bērziņi, nelapo
Rīgas ceļa maliņā,
Lai nāk Rīgas zeltenītes
Šai zemē slotu griezt.

Balti zied ābelīte

Balti zied ābelīte
Papuvītes maliņā.
Kā tā balti neziedēs
Aramā zemītē?