Līdzīgas Tautas Dziesmas
Ko darām, pieci brāļi, Šādu garu vasariņu: Uzcērtam dēļu klēti, Pieberam miežu, rudzu.
Kas, bērziņi, tev apsedza Tādu zaļu villainīti? - Vasariņa atnākdama Atnes zaļu villainīti.
Dūci, dūci bitenite, Šūniņāsi guledama, Salti pūta ziemas vēji, Tālu bēga vasariņa.
Es atradu rudza Jumi Deviņām vārpiņām; Šogad būs tautu dēls Deviņiem kumeļiem.