Kur, Jumīti, tu gulēji

Kur, Jumīti, tu gulēji
Šo garaju vasariņu?
– Tīrumiņa vidiņā,
Zem pelēka akmentiņa.

Dūci, dūci bitenite

Dūci, dūci bitenite, Šūniņāsi guledama, Salti pūta ziemas vēji, Tālu bēga vasariņa.

Ko darām, pieci brāļi

Ko darām, pieci brāļi, Šādu garu vasariņu: Uzcērtam dēļu klēti, Pieberam miežu, rudzu.

Kas, bērziņi, tev apsedza

Kas, bērziņi, tev apsedza Tādu zaļu villainīti? - Vasariņa atnākdama Atnes zaļu villainīti.

Es atradu rudza Jumi

Es atradu rudza Jumi Deviņām vārpiņām; Šogad būs tautu dēls Deviņiem kumeļiem.