Nāc nākdama, Jāņu diena, Ko tik ilgi kavējies? Savīst mani puķu kroņi I rozītes izravētas.
Brauc, Jānīti šai zemē Ar to ziedu vezumiņu: Meitām dodi sārtas rozes, Puišiem zaļas skābenītes.
Ai, rozīte, magonīte, Kam tik agri noziedēji: Es gribēju līgaviņu Pušķot Jāņu vakarā.
Es savai māmiņai Magonīšu vietu taisu; Magonīšu vietu taisu, Rožu klāju paladziņu.
Pie māmiņas es uzaugu, Kā rozīte ziedēdama; Ar puķīti rotājos, Saulītē sildījos.