Aiz Daugavas dori dēju

Aiz Daugavas dori dēju,
Cirv’s iekrita Daugavā;
Vecainē sienu pļāvu,
Vilks apēda kažociņu.

Ai, Saulīte, māmuliņa

Ai, Saulīte, māmuliņa, Ko tie tavi kalpi dara? Zīda pļavas nenopļautas, Zelta kalni neecēti.

Ejam, bērni, pļaviņā

Ejam, bērni, pļaviņā, Sēžamiesi pulciņā: Novīsim vainadziņu, Ar ko Jāni sagaidīt.

Grieze grieza rudzīšos

Grieze grieza rudzīšos, Paipaliņa pļaviņā; Grieze grieza maizes klaipu, Paipaliņa - siena vālu.

Kad atnāks pavasars

Kad atnāks pavasars Ar saviem jaukumiem, Tad ganiņi gavilēs Par pļavām, ataugām.