Uz Daugavas es dzīvoju

Uz Daugavas es dzīvoju,
Uz Daugavas auzas sēj’,
Sēju laivu pie niedrītes,
Pie auziņas kumeliņ’.
Niedra tura manu laivu,
Auza valda kumeliņ’.

Nevar vaira, nevar vaira

Nevar vaira, nevar vaira, Jau varīte pievarēta; Nevar vaira laivā braukt, Jau Daugava izsusēja.

Šam bij grūt, tam bij grūt

Šam bij grūt, tam bij grūt, Grūt laiviņas stūrmaņam. Tam bij grābt zelta naudu Ar abām rociņām.

Balta zied ābelīte

Balta zied ābelīte Jūras kāpas maliņā. Pūš vējiņš, birst ziediņi Zēģelnieka laiviņā.

Jūra krāca, jūra brēca

Jūra krāca, jūra brēca, Ko tā bija ierijusi? lerijusi zelta laivu, Div' sudraba irējiņus.