Kas tur kliedza, kas tur sauca Aiz Daugavas siliņā? Zaķīts pūta ledus tauri, Ziemassvētkus vēstīdams.
Kam tie meži, kam tie sili, Kam tie silu paugurīši? Meži bija zaķīšiem, Paugurīši bitītēm.
Zaķis līda līdumiņu, Lapsa pirti kurināja, Dzenis kala tipu, tapu, Raibi svārki mugurā.
Lai bij labi, kam bij labi, Zaķīšam tam bij labi: Vai bij ziema, vai vasara,
Zinu, zinu, bet neteikšu, Kur baltais zaķis guļ: Aiz upītes kalniņā, Sīkā kārklu krūmiņā.