Zaķīts raud raudādams

Zaķīts raud raudādams –
Kur būs ņemt līgaviņu?
Ņem, zaķīti, līgaviņu
No vāveres meitiņām!

Kas tur kliedza, kas tur sauca

Kas tur kliedza, kas tur sauca Aiz Daugavas siliņā? Zaķīts pūta ledus tauri, Ziemassvētkus vēstīdams.

Kam tie meži, kam tie sili

Kam tie meži, kam tie sili, Kam tie silu paugurīši? Meži bija zaķīšiem, Paugurīši bitītēm.

Zaķis līda līdumiņu

Zaķis līda līdumiņu, Lapsa pirti kurināja, Dzenis kala tipu, tapu, Raibi svārki mugurā.

Lai bij labi, kam bij labi

Lai bij labi, kam bij labi, Zaķīšam tam bij labi: Vai bij ziema, vai vasara, Pelēks kažoks mugurā.