Kad, māsiņa, rozes sēsim

– Kad, māsiņa, rozes sēsim,
Kad magones ravēsim?
– Rītā agri rozes sēsim,
Vakarā ravēsim.

Vai, bitīte, nezināji

Vai, bitīte, nezināji Manu jaunu rožu dārzu: Aiz upītes lejiņā, Istabiņas galiņā.

Ganiņš kliedza, ganiņš brēca

Ganiņš kliedza, ganiņš brēca: Bitīt' rožu dārziņā! Paši gani nobradāja, Uzmet vainu bitītei.

Traki traki leišu kungi

Traki traki leišu kungi, Met bitīti ūdenī; Nāc, bitīte, kaltēties Manā rožu dārziņā.

Bišu māte, bišu māte

Bišu māte, bišu māte, Nāc manā dārziņā: Manā rožu dārziņā Mīksti rožu spilventiņi.