Puķes zied ezerā

Puķes zied ezerā
Dzelteniem ziediņiem;
Jāņa bērni garām gāja,
Aizsprauž puķi aiz cepures.

Es, pādīti dīdīdama

Es, pādīti dīdīdama, Puķes spraudu azotē, Lai tā auga mana pāde Kā puķīte dārziņā.

Puķu pinu vainadziņu

Puķu pinu vainadziņu, Sudrabiņu taupīdama; Sudrabiņu sataupīju Mazajai māsiņai.

Trīs dieniņas sastaigāju

Trīs dieniņas sastaigāju Gar upmalu raudādama: Baltas puķes upē zied, Pāri tikt nevarēju.

Ai, rudzīti, rogainīti

Ai, rudzīti, rogainīti, Tavu stiebru nebradāšu! Izravēju rudzu puķes, Lai aug tīra labībiņa.