Kas celiņu izrakstīja

Kas celiņu izrakstīja
Smalkajām pēdiņām?
Laulībnieku kumeliņi
Sudrabiņa pakaviem.

Bērziņš auga uz akmeņa

Bērziņš auga uz akmeņa Sudrabiņa lapiņām. Es gribēju vienu raut, Visas bira skanēdamas.

Aiz upītes balti bērzi

Aiz upītes balti bērzi Sudrabiņa lapiņām. Es paklāju villainīti, Man piebira sudrabiņš.

Sudrabiņa lietus lija

Sudrabiņa lietus lija Zemes bērzu kalniņā, Lai izauga lielas lapas Lai varēja slotas griezt.

Trakulitis dorit’ dēja

Trakulitis dorit' dēja Liela ceļa maliņā; Gudra bitit' i ielīda Trakuliša dējumā.