Ai, Saulīte, māmuliņa, Ko tie tavi kalpi dara? Zīda pļavas nenopļautas, Zelta kalni neecēti.
Ejam, bērni, pļaviņā, Sēžamiesi pulciņā: Novīsim vainadziņu, Ar ko Jāni sagaidīt.
Aiz Daugavas dori dēju, Cirv's iekrita Daugavā; Vecainē sienu pļāvu, Vilks apēda kažociņu.
Grieze grieza rudzīšos, Paipaliņa pļaviņā; Grieze grieza maizes klaipu, Paipaliņa - siena vālu.
Kad atnāks pavasars Ar saviem jaukumiem, Tad ganiņi gavilēs Par pļavām, ataugām.