Man bij viena tāda bite

Man bij viena tāda bite
Kā pērnā goteniņa;
Ķēve ēda pļaviņā,
To uznesa ozolā.

Ai, Saulīte, māmuliņa

Ai, Saulīte, māmuliņa, Ko tie tavi kalpi dara? Zīda pļavas nenopļautas, Zelta kalni neecēti.

Ejam, bērni, pļaviņā

Ejam, bērni, pļaviņā, Sēžamiesi pulciņā: Novīsim vainadziņu, Ar ko Jāni sagaidīt.

Aiz Daugavas dori dēju

Aiz Daugavas dori dēju, Cirv's iekrita Daugavā; Vecainē sienu pļāvu, Vilks apēda kažociņu.

Grieze grieza rudzīšos

Grieze grieza rudzīšos, Paipaliņa pļaviņā; Grieze grieza maizes klaipu, Paipaliņa - siena vālu.