Dravnieki

Dravenieka dēliņam

Dravenieka dēliņam
Bišu spārnu cepurite,
Bišu spārnu cepurite,
Vasku cimdi rociņā.

Ceļaties kājiņās

Ceļaties kājiņās,
Veci bišu bitenieki:
Nu dziedāja jūras gaiļi,
Nu ezera gaigaliņas.

Bites meita man vaicāja

Bites meita man vaicāja,
Ko dar’ jauni dravenieki?
-Dzēni pina, valni raksta,
Saulītē sēdēdami.