Dravnieki

Dravenieka dēliņam

Dravenieka dēliņam
Bišu spārnu cepurite,
Bišu spārnu cepurite,
Vasku cimdi rociņā.

Ceļaties kājiņās

Ceļaties kājiņās,
Veci bišu bitenieki:
Nu dziedāja jūras gaiļi,
Nu ezera gaigaliņas.

Bites meita man vaicāja

Bites meita man vaicāja,
Ko dar’ jauni dravenieki?
-Dzēni pina, valni raksta,
Saulītē sēdēdami.

Dravenieka meita biju, Vaska kurpes šūdinaju; Kripu krapu man kājiņas Ar tām vaska kurpitēm.
Gara diena bāliņam, Gar' eglīti dzenījot: Tautu meita, ne māsiņa Vēli nesa launadziņu.
Es tev saku, Saules meita, Berz tu baltu liepas galdu: Rītā jās mans bāliņš Tavu
Kas miedziņu negulēja? Viena bija meitu māte, Otra bišu māmulīte: Meitu māte pūru loka, Bite
Saules meita Bārbaliņa, Samijam vainugiem! Tavs bij zelta zīlītēm, Mans sudraba lapiņām.