Dravnieki

Ne pie viena es neiešu

Ne pie viena es neiešu
Kā pie bišu dravinieka:
Dravinieka līgaviņa
Siekiem krāja sudrabiņu.

Dravenieka es meitiņa

Dravenieka es meitiņa,
Druvā gāju dziedādama;
Vaska kurpes kājiņā,
Dzelonīšu vainadziņš.

Vai, manu nezinamu

Vai, manu nezinamu
Tautas burvu dējejiņu!
Visas tautu purmalites
Sīkajām skaidiņām.