Jāņi

Katru gadu Jānīts nāca

Katru gadu Jānīts nāca
Savus bērnus apraudzīt:
Ko tie ēda, ko tie dzēra,
Kā darbiņu pastrādāja.

Jāņa diena, Jāņa diena

Jāņa diena, Jāņa diena,
Kā mēs tevi sagaidām?
Ar dziesmām sagaidām,
Sējas darbus pabeiguši.

Visu gadu dziesmas krāju, Jāņu dienu gaidīdama; Kad atnāca Jāņu diena, Nu dziesmiņas jāizdzied.
Jāņa diena, Jāņa diena, Kā mēs tevi sagaidām? Ar dziesmām sagaidām, Sējas darbus pabeiguši.
Meitas Jāni daudzināja Jau vakar, aizvakar; Puiši, šķelmi, nedaudzina Ne Jānīša vakarā.
Kādu dziesmu dziedāsim Ziemassvētku vakarā? - Pīrāgam, nabagam, Abi gali apdeguši.
Kā skudrītes siliņā, Lielu pūzni savilkušas, Tā māsiņas pulciņā Lielu darbu padarīja.