Celies, brālīti

Celies, brālīti,
Aunies kājas,
Iesim Jānīti
Ielīgot!

Kadēļ man līkas kājas

Kadēļ man līkas kājas, Kadēļ kupris mugurā? Līkas kājas, kokā kāpu, Kupris, dzeini ritinaju.

Odiņš kliedza, odiņš brēca

Odiņš kliedza, odiņš brēca, Odam kāja nosvilusi; Odam kāja nosvilusi Pieguļnieku guntiņā.

Apsaāvu baltas kājas

Apsaāvu baltas kājas, Sasukāju gludu galvu: Lielas dienas rītiņš bija, Tad gribēju smuka būt.

Teicās mani māmuliņa

Teicās mani māmuliņa Tāli dot, neraudāt; Ne kājiņu neapāvu, Jau māmiņa gauži raud.