Celies, brālīti

Celies, brālīti,
Aunies kājas,
Iesim Jānīti
Ielīgot!

Jānīšam jostu aužu

Jānīšam jostu aužu Deviņiem dzīpariem: Jānīts man palīdzēja Raibas govis paganīt.

Jānīts mans, Jānīts mans

Jānīts mans, Jānīts mans, Es Jānīša līgaviņa: Es viņam jostu pinu Deviņiem dzīpariem.

Nevienam es neteikšu

Nevienam es neteikšu, Ko atradu eglienā; Brālītim, tam pateikšu Bišu spietu eglienā.

Incīti, kaķīti

Incīti, kaķīti, Aunies kājiņas! Rītu būs salniņa, Brauksim mežā.