Jūra kauca, jūra krāca

Jūra kauca, jūra krāca,
Kādu velnu ierijusi?
Ierijusi zelta laivu,
Div, bāliņus irējiņus.
Rītā tek trīs māsiņas
Gar jūriņu raudādamas,
Gar jūriņu raudādamas,
Meklē savus bāleliņus.
Atrod laivu, atrod irkli,
Bāleliņus neatrod.

Rudzīt`s meta zelta vilni

Rudzīt`s meta zelta vilni Lielajā tīrumā, Arājs prieka nevarēja, Maliņā stāvēdams.

Cērt, cērt duremu zobina krustu

Cērt, cērt duremu zobina krustu - Cērt vellu, cērt skauģu, Cērt raganas, Cērt laimi iekšā, nelaimi ārā.

Es redzēju Daugavā

Es redzēju Daugavā Zelta arklu līgojam; Sit, vilnīti, maliņā, Te būs daiļis arājiņš!

Siļķīte dziedāja

Siļķīte dziedāja Dziļā jūrā, Zvejnieka dēliņa Gaidīdama. Reņģīte pati Tiklā nāca, Lasis, gudrinieks, Aizmukāja.