Jūra kauca, jūra krāca

Jūra kauca, jūra krāca,
Kādu velnu ierijusi?
Ierijusi zelta laivu,
Div, bāliņus irējiņus.
Rītā tek trīs māsiņas
Gar jūriņu raudādamas,
Gar jūriņu raudādamas,
Meklē savus bāleliņus.
Atrod laivu, atrod irkli,
Bāleliņus neatrod.

Teci, teci, līčupīte

Teci, teci, līčupīte, Sijādama, rotādama: Sijādama zeltu nes, Rotādama sidrabinu.

Līču loču upe tek

Līču loču upe tek, Zelta zirņa meklēdama; Zelta zirnis patecēja Zem sudraba sakārnīša.

Es ar savu mīļāko

Es ar savu mīļāko Lieldienās šūpojos; Viņš ievēra zelta viervu, Es sudraba gredzentiņu.

Baltas aitas

Kas gribeja baltas aitas, Lai dzen aitas pieguļâ, Jāņa (Jāņu) nakti zelta rasa, Tur aitiņas mazgajàs.