Jūra kauca, jūra krāca

Jūra kauca, jūra krāca,
Kādu velnu ierijusi?
Ierijusi zelta laivu,
Div, bāliņus irējiņus.
Rītā tek trīs māsiņas
Gar jūriņu raudādamas,
Gar jūriņu raudādamas,
Meklē savus bāleliņus.
Atrod laivu, atrod irkli,
Bāleliņus neatrod.

Es ar savu mīļāko

Es ar savu mīļāko Lieldienās šūpojos; Viņš ievēra zelta viervu, Es sudraba gredzentiņu.

Baltas aitas

Kas gribeja baltas aitas, Lai dzen aitas pieguļâ, Jāņa (Jāņu) nakti zelta rasa, Tur aitiņas mazgajàs.

Vai tie mūsu Gaujas līči

Vai tie mūsu Gaujas līči Visi lieti nederēja? Pate Gauja zeltu nesa, Gaujas līči sudrabiņu.

Grib kundzīnis tā sēdēt

Grib kundzīnis tā sēdēt Kā saulīte debesīs. Kur kungam zelta krēslis, Kur sudraba sēdeklīte?