Labi zirgi Jānīšam

Labi zirgi Jānīšam,
Vēl labāki Pēteram:
Pēterīša kumeliņi
Staļļa durvis dūzināja.

Dodiet man četri zirgi

Dodiet man četri zirgi, Četras labas ecēšiņas, Lai es braucu tīrumā Velēniņu līdzināt.

Ļaudīm lieli brīnumiņi

Ļaudīm lieli brīnumiņi Par Ūsiņa kumeļiem: Pieci zirgi, divi ķēves, Septiņsimtu kumeliņu.

Jānīšam jostu aužu

Jānīšam jostu aužu Deviņiem dzīpariem: Jānīts man palīdzēja Raibas govis paganīt.

Jānīts mans, Jānīts mans

Jānīts mans, Jānīts mans, Es Jānīša līgaviņa: Es viņam jostu pinu Deviņiem dzīpariem.