Atjāj Jānis Jāņu nakti

Atjāj Jānis Jāņu nakti
Appušķotu kumeliņu;
Tec, māsiņa, atcel vārtus,
Lai jāj Jānis sētiņā.

Jānīts mans, Jānīts mans

Jānīts mans, Jānīts mans, Es Jānīša līgaviņa: Jānīts manas aitas gana, Es Jānīšam cimdus adu.

Ai, lācīti, platkājīti

Ai, lācīti, platkājīti, Kam nomini linu druvu! Ies māsiņa raudādama Tukšu pūru tautiņās.

Gara diena bāliņami

Gara diena bāliņami, Gar egliti dzenejot, Tautu meita, ne māsiņa, Vēli nesa launadziņu.

Dodi alu, Jāņa tēvsi

Dodi alu, Jāņa tēvsi, Tad augs mieži uz akmeņa; Ja nedosi, tad neaugs Ne druviņas vidiņā.