Līgaviņa

Sudrabiņa gaiļi dzied

Sudrabiņa gaiļi dzied
Dzintariņa kalniņāje;
Dzintariņa meitu veda
Sudrabiņa dēliņame.

Maza mana līgaviņa

Maza mana līgaviņa
Par visāmi sieviņām;
Balta mana zēģelīte
Par visāmi zēģelēm.

No sirsniņas man patīk

No sirsniņas man patīk,
Dēliņ, tava līgaviņa:
Ne tik stalta, ne tik lepna,
Ne par daudz sidrabota.

Puķe, puķe, roze, roze

Puķe, puķe, roze, roze,
Bāliņ, tava līgaviņ`;
Nebij puķe, nebij roze,
Pašas daiļš augumiņš.

Kur, brālīt, tu dabūji

Kur, brālīt, tu dabūji
Tik raženu līgaviņu,
Dziedātāju, runātāju,
Sīku rakstu rakstītāju.