Līgaviņa

Sudrabiņa gaiļi dzied

Sudrabiņa gaiļi dzied
Dzintariņa kalniņāje;
Dzintariņa meitu veda
Sudrabiņa dēliņame.

Maza mana līgaviņa

Maza mana līgaviņa
Par visāmi sieviņām;
Balta mana zēģelīte
Par visāmi zēģelēm.

No sirsniņas man patīk

No sirsniņas man patīk,
Dēliņ, tava līgaviņa:
Ne tik stalta, ne tik lepna,
Ne par daudz sidrabota.

Puķe, puķe, roze, roze

Puķe, puķe, roze, roze,
Bāliņ, tava līgaviņ`;
Nebij puķe, nebij roze,
Pašas daiļš augumiņš.

Kur, brālīt, tu dabūji

Kur, brālīt, tu dabūji
Tik raženu līgaviņu,
Dziedātāju, runātāju,
Sīku rakstu rakstītāju.

Ieraudzijsi vien pazinu Dravinieka līgaviņu: Samta kurpes kājiņā, Vasku cimdi rociņā.
Ai, rozīte, magonīte, Kam tik agri noziedēji: Es gribēju līgaviņu Pušķot Jāņu vakarā.
Dravenieka dēliņami Bite veda līgaviņ: Vaska cimdi, vara groži, Sudrabiņa pātadziņa.
Vēzis ņēma līgaviņu, Asarim saderētu. - Es vēzim atspītēšu, Es tam upi izlaidīšu. - Ja
Margodama saule lēce Caur ozola lapiņām: Dravenieka līgaviņa Zelta naudu rēķinaja.