Puķe, puķe, roze, roze

Puķe, puķe, roze, roze,
Bāliņ, tava līgaviņ`;
Nebij puķe, nebij roze,
Pašas daiļš augumiņš.

Stalti mūsu bāleliņi

Stalti mūsu bāleliņi, Melnas zemes arājiņi, Baltas maizes pļāvējiņi, Sūra darba darītāji.

Viena pate miežus pļāvu

Viena pate miežus pļāvu, Viena vārpas nolasīju; Kad bāliņš alu taisa, Piln' istaba dzērājiņu.

Kauna lieta, smiekla lieta

Kauna lieta, smiekla lieta: Smilgas auga tīrumā. Tā, bāliņ, tava vaina, Kam tu smalki neecēji!

Lielu, platu baru dzina

Lielu, platu baru dzina Pār bāliņa tīrumiņu, Gribēdami Jumi ņemt, Lai projām neaizbēg.