Zvejnieks

Siļķes meita man vaicāja

Siļķes meita man vaicāja,
Ko zvejnieka puiši dar’?
– Tīklus auda, tīklus meta,
Krāģīšos sasēduši.

Jūras māte man vaicāja

Jūras māte man vaicāja,
Ko dar` mani zvejnieciņi.
Tīklus auda, airus drāza,
Kalniņā sēdēdami.

Bērni tēvu nepazina

Bērni tēvu nepazina,
No jūriņas pārnākam;
Siļķu zvīņu kažociņš,
Jūras putu cepurīte.

Tālu, tālu es redzēju

Tālu, tālu es redzēju
Zēģelīti līgojam;
Mana austa zēģelīte,
Mans brālītis līgotājs.

Ej gulēt, vēja māte

Ej gulēt, vēja māte,
Sausas egles galiņā:
Jūrā mani bāleliņi
Vakarēju gājumiņu.