Līdzīgas Tautas Dziesmas
Gludi galvu saglaudīju, Mežiņā tecēdama, Lai bitītes nemetas Manu matu galiņāi.
Sācin vien es iesāku Vainadziņu darināt, Neļauj vairs sveši ļaudis Līdz galam darināt.
Nākat, ļaudis, skatīties, Brīnumiem brīnīties, Brīnumiem brīnīties - Venta auda audekliņu: Niedras šķieti, putu nītes,
Lieli ļaudis lielījās Lielas upes maliņā; Ir es arī lielījos, Pie ezera stāvēdama.