Krustu krustām puķes auga

Krustu krustām puķes auga
Mīļās Māras dārziņā.
Kura meita godu tura,
Tai pin puķu vainadiņu.

Es, pādīti dīdīdama

Es, pādīti dīdīdama, Puķes spraudu azotē, Lai tā auga mana pāde Kā puķīte dārziņā.

Puķu pinu vainadziņu

Puķu pinu vainadziņu, Sudrabiņu taupīdama; Sudrabiņu sataupīju Mazajai māsiņai.

Trīs dieniņas sastaigāju

Trīs dieniņas sastaigāju Gar upmalu raudādama: Baltas puķes upē zied, Pāri tikt nevarēju.

Ai, rudzīti, rogainīti

Ai, rudzīti, rogainīti, Tavu stiebru nebradāšu! Izravēju rudzu puķes, Lai aug tīra labībiņa.