Agri agri, māmulīte

Agri agri, māmulīte,
Tam dēlam brokastiņu!
Tam dzenītis mugurā,
Vaska ripa padusē.

Trīs gadi tētis

Trīs gadi tētis Līdumu līda, Jauno dēliņu Gaidīdams.

Vilciņš zaķi aicināja

Vilciņš zaķi aicināja Sava dēla raudzībās. - Ietin ietu, neliegtos, Nav man goda kamzolīša. Mani goda kamzolīši Paegļos sadeguši...

Man, bitīt, man, bitīt

Man, bitīt, man, bitīt, Sav' meitiņ, malējiņ': Man bij vaska dzirnaviņas, Ābeļkoka maltuvīte.

Silā eimu, silā teku

Silā eimu, silā teku, Silā man lieli prieki: Silā manim zelta josta, Silā vasku ritenits.