Es savai māmiņai

Es savai māmiņai
Magonīšu vietu taisu;
Magonīšu vietu taisu,
Rožu klāju paladziņu.

Cep, māmiņa, kviešu maizi

Cep, māmiņa, kviešu maizi, Dar' tētiņ alutiņu: Nu pārnāca tava saime, Vasariņu palaidusi.

Dziedi, dziedi, zemes bite

Dziedi, dziedi, zemes bite, Mana tēva dābolā: Nu ziedēja kupla liepa, Lauku malu magonītes.

Aud, māmiņa, zvaigžņu deķi

Aud, māmiņa, zvaigžņu deķi, Iešu tālu tautiņās; Aiz Daugavas salti vēji, Skarba ļaužu valodiņ'.

Aizcel vārtus māmulīte

Aizcel vārtus māmulīte, Pašai bara vedējai: Kam Jumīti pametusi Pašā lauka galiņā.