Jautra mūsu māmuliņa

Jautra mūsu māmuliņa,
Dziedādama vien staigāja.
Ko tev bija nedziedāt,
Divi prieki atraduse:
Pirtī mazu arājiņu,
No bērziņa pumpuriņa;
Stallī mazu kumeliņu
No auziņu sēnaliņas.


Citas Tautas Dziesmas
Es mežiņa vīriņš biju

Es mežiņa vīriņš biju, Man pumpuru cepurīte, Pie pumpuru cepurītes Vajag skuju mētelīša,

Tautiņās iziedama

Tautiņās iziedama, Ņēmu līdzi māmuliņu: Kad tautās grūti gāja, Pie māmiņas pieglaužos.

Teicās mani māmuliņa

Teicās mani māmuliņa Tāli dot, neraudāt; Ne kājiņu neapāvu, Jau māmiņa gauži raud.

Ai, Saulīte, māmuliņa

Ai, Saulīte, māmuliņa, Ko tie tavi kalpi dara? Zīda pļavas nenopļautas, Zelta kalni neecēti.