Jautra mūsu māmuliņa

Jautra mūsu māmuliņa,
Dziedādama vien staigāja.
Ko tev bija nedziedāt,
Divi prieki atraduse:
Pirtī mazu arājiņu,
No bērziņa pumpuriņa;
Stallī mazu kumeliņu
No auziņu sēnaliņas.

Kuliet rijas, kūlējiņi

Kuliet rijas, kūlējiņi, Maliet māļa, malējiņi! Nokūluši, samaluši Pieceliet māmuliņu, Pieceliet māmuliņu, Brokastiņa devējiņu.

Kas manai kaziņai?

Kas manai kaziņai? Nāk, galviņu grozīdama. Vai naktī bārusies Ar to vilka māmuliņu?

Jūriņ, mana māmuliņa

Jūriņ, mana māmuliņa, Daudz tu man labu dari: Tu man maizes devējiņa, Tu man' mīļi vizināji.

Nedod mani, māmulīte

Nedod mani, māmulīte, Vītoliņa sētiņā: Vītolam biezas lapas, Neredz dienu izaustam, Neredz dienu izaustam, Ne saulīti uzlecam.