Jautra mūsu māmuliņa

Jautra mūsu māmuliņa,
Dziedādama vien staigāja.
Ko tev bija nedziedāt,
Divi prieki atraduse:
Pirtī mazu arājiņu,
No bērziņa pumpuriņa;
Stallī mazu kumeliņu
No auziņu sēnaliņas.

Es mežiņa vīriņš biju

Es mežiņa vīriņš biju, Man pumpuru cepurīte, Pie pumpuru cepurītes Vajag skuju mētelīša,

Tautiņās iziedama

Tautiņās iziedama, Ņēmu līdzi māmuliņu: Kad tautās grūti gāja, Pie māmiņas pieglaužos.

Teicās mani māmuliņa

Teicās mani māmuliņa Tāli dot, neraudāt; Ne kājiņu neapāvu, Jau māmiņa gauži raud.

Ai, Saulīte, māmuliņa

Ai, Saulīte, māmuliņa, Ko tie tavi kalpi dara? Zīda pļavas nenopļautas, Zelta kalni neecēti.