Dieviņš jāja, Māra brauca

Dieviņš jāja, Māra brauca
Sērdieņiem panākstos.
Dieviņš deva bērus zirgus,
Māra raibas raibelītes.

Grūt’ kuplai liepiņai

Grūt' kuplai liepiņai Liela ceļa maliņā: Sirmi zirgi saknes mina, Jauni zēni zarus lauza.

Pērkonim melni zirgi

Pērkonim melni zirgi, Ar akmeni nobaroti, Dzer sudraba ūdentiņu Tēraudiņa silītē.

Savārguse ceļu gāju

Savārguse ceļu gāju, Sēdos ceļa maliņā, Ne redz mani mīļš Dieviņš, Ne bagati bāleliņi. Atskrej bite dziedadama, Uznes mani ozolā. lasīt tālāk

Dieviņš gāja bišu sēt

Dieviņš gāja bišu sēt Ar sidraba sētuvīti; Es Dieviņu mīļi lūdzu: Sēj man vienu birzumiņu.