Līdzīgas Tautas Dziesmas
Mārtiņam vīzes pinu I aukliņas darināju: Mārtiņš manas govis gana Visu garu vasariņu.
Kas vilkam vīzes lieca, Kas aukliņas darināja? Ik vakaru stabulēja, Sila malu staigādams.
Daru vīzes, aunu kājas, Tautu govis ganīdama. Mātes govis ganīdama, Sedzenīti šūdināju.
Sarkanais āboliņ, Kādēļ šogad vēlu ziedi? Nebūs medus bitītēm, Ne vainaga galviņā.