Platas vīzes apāvos

Platas vīzes apāvos,
Silā gāju doru dēt.
Sak’ lācītis lūkodams:
Edz, kur bišu dējējiņš!
Būs man medus, būs man medus
Uz nākošu rudentiņu.

Mārtiņam vīzes pinu

Mārtiņam vīzes pinu I aukliņas darināju: Mārtiņš manas govis gana Visu garu vasariņu.

Kas vilkam vīzes lieca

Kas vilkam vīzes lieca, Kas aukliņas darināja? Ik vakaru stabulēja, Sila malu staigādams.

Daru vīzes, aunu kājas

Daru vīzes, aunu kājas, Tautu govis ganīdama. Mātes govis ganīdama, Sedzenīti šūdināju.

Sarkanais āboliņ

Sarkanais āboliņ, Kādēļ šogad vēlu ziedi? Nebūs medus bitītēm, Ne vainaga galviņā.