Aiz upītes melli meži

Aiz upītes melli meži
Zeltītām lapīnām;
Brien, brālīti, pār upīti,
Nolauz vienu pazarīti!

Bērziņš lapas darināja

Bērziņš lapas darināja, Lapu lapas galiņā; Mīļā Māre ik rītiņus Migliņā slacināja.

Manis dēļ, pura bērzs

Manis dēļ, pura bērzs, Lapo zelta lapiņām, Ne no tevis slotu griezu, Nedz noviru dzīpariņu.

Sudrabiņa lietus lija

Sudrabiņa lietus lija Zemes bērzu kalniņā, Lai izauga lielas lapas Lai varēja slotas griezt.

Nevienam es neteikšu

Nevienam es neteikšu, Ko atradu eglienā; Brālītim, tam pateikšu Bišu spietu eglienā.