Teciņus tecēju

Teciņus tecēju
Aitiņu stallī:
Zināju, pādītei
Zeķītes vajag.

Arājam melnas kājas

Arājam melnas kājas,
Tīrumiņu staigājot;
Tur uzauga zelta graudi
Kuplajās vārpiņās.

Pavasari, pavasari

Pavasari, pavasari,
Ko tu man atnesīsi?
Atnesīšu siltu laiku,
Baltu rožu vainadziņu.

Pērkons spēra ozolā

Pērkons spēra ozolā
Deviņiem zibeņiem:
Trīs zibeņi celmu skalda,
Seši skalda galotnīti.

Pērkonam traka daba

Pērkonam traka daba,
Saspārdīja ozoliņu,
Saspārdīja miltu sieku,
Triju rītu malumiņu.