Ai, Saulīte, māmuliņa, Ko tie tavi kalpi dara? Zīda pļavas nenopļautas, Zelta kalni neecēti.
Ejam, bērni, pļaviņā, Sēžamiesi pulciņā: Novīsim vainadziņu, Ar ko Jāni sagaidīt.
Aiz Daugavas dori dēju, Cirv's iekrita Daugavā; Vecainē sienu pļāvu, Vilks apēda kažociņu.
Grieze grieza rudzīšos, Paipaliņa pļaviņā; Grieze grieza maizes klaipu, Paipaliņa - siena vālu.
Es pārbridu ziedu pļavu, Samta kurpes kājiņā; Pilnas manas samta kurpes Zelta ziedu piebirušas.