Kad atnāks pavasars

Kad atnāks pavasars
Ar saviem jaukumiem,
Tad ganiņi gavilēs
Par pļavām, ataugām.

Pavasari, pavasari

Pavasari, pavasari, Ko tu man atnesīsi? Atnesīšu siltu laiku, Baltu rožu vainadziņu.

Koša pļava, kad nopļauta

Koša pļava, kad nopļauta, Vēl jo koša, kad nogrābta; Vēl jo koši izskatās, Kad pārveda sētiņā.

Man bij viena tāda bite

Man bij viena tāda bite Kā pērnā goteniņa; Ķēve ēda pļaviņā, To uznesa ozolā.

Aijā, manu arājiņu

Aijā, manu arājiņu, Tavu lielu rudzu lauku: Trīs dieniņas talka pļāva, Vēl maliņas neredzēju.