Sīli, sīli, būs tev tiesa

Sīli, sīli, būs tev tiesa,
Kam siliņu dedzinaji:
Bāliņam sadeguši
Trīs rakstiti ozoliņi.

Stalti mūsu bāleliņi

Stalti mūsu bāleliņi, Melnas zemes arājiņi, Baltas maizes pļāvējiņi, Sūra darba darītāji.

Viena pate miežus pļāvu

Viena pate miežus pļāvu, Viena vārpas nolasīju; Kad bāliņš alu taisa, Piln' istaba dzērājiņu.

Kauna lieta, smiekla lieta

Kauna lieta, smiekla lieta: Smilgas auga tīrumā. Tā, bāliņ, tava vaina, Kam tu smalki neecēji!

Lielu, platu baru dzina

Lielu, platu baru dzina Pār bāliņa tīrumiņu, Gribēdami Jumi ņemt, Lai projām neaizbēg.