Kumeliņš

Labāk pirku oša laivu

Labāk pirku oša laivu
Nekā bēru kumeliņu:
Kamēr bēris auzas ēda,
Tikmēr laiva simtu jūdzu.

Es atradu rudza Jumi

Es atradu rudza Jumi
Deviņām vārpiņām;
Šogad būs tautu dēls
Deviņiem kumeļiem.

Bite jūdza kumeliņu

Bite jūdza kumeliņu
Dravenieka dēliņam:
Sudrabiņa loku lieca,
Vasku sita pakaviņu.

Jānīts savu kumeliņu

Jānīts savu kumeliņu
Uz akmeņa kaldināja,
Lai nedzēra rāvūdeni,
Lai nerūsa pakaviņi.