Sudrabiņš

Kas kaitēja nedzīvot

Kas kaitēja nedzīvot
Lielas jūras maliņā;
Cik jūriņa viļņus meta,
Tik izmeta sudrabiņu.

Nevienam tā nevaida

Nevienam tā nevaida
Kā manam kumeļam:
Zelta sile, vara grīda,
Sudrabiņa redelītes.

Sudrabiņa gaiļi dzied

Sudrabiņa gaiļi dzied
Dzintariņa kalniņāje;
Dzintariņa meitu veda
Sudrabiņa dēliņame.

Pati Laimiņ` ielocīja

Pati Laimiņ` ielocīja
Bārenei villainīti;
Divi pušķus zelta lika,
Trešu lika sudrabiņ`.

Gāju govju dārziņā

Gāju govju dārziņā,
Radu prieku Jāņu rītu:
Radu vērsīt` piedzimušu
Sudrabiņa radziņiem.

Kas celiņu izrakstīja

Kas celiņu izrakstīja
Smalkajām pēdiņām?
Laulībnieku kumeliņi
Sudrabiņa pakaviem.