Sudrabiņš

Visa upes klusu tek

Visa upes klusu tek,
Mūs’ upīte skanēdama:
Citas upes dūņas nes,
Mūs’ upīte sudrabiņu.

Upe tek čīkstēdama

Upe tek čīkstēdama,
Daugaviņa skanēdama:
Upītē kārkli čīkst,
Daugavā sudrabiņš.

Bite jūdza kumeliņu

Bite jūdza kumeliņu
Dravenieka dēliņam:
Sudrabiņa loku lieca,
Vasku sita pakaviņu.

Saules māte kalnā kāpa

Saules māte kalnā kāpa,
Priekšautiņu pacēlusi;
Kur nolaida priekšautiņu,
Tur pabira sudrabiņš.

Punktejies, ozoliņ

Punktejies, ozoliņ,
Sudrabiņa punktitēm,
Rītā jās dravenieki,
Visiem kapļi mugurā.

Kas kait man nedzīvot

Kas kait man nedzīvot
Lielas jūras maliņā:
Cik jūriņa viļņus meta,
Tik izmeta sudrabiņu.