Tēva, tēva tu dēliņš, Ne tev tēva padomiņa: Tētiņš gāja silmalāi, Dzeni nesa mugurā.
Nevienam tādas bites Kā tam mūsu tētiņam: Mūsu tēvam tādas bites Kā pērnie sivēniņi.
Vij, tētiņ, man dzeinīti Tievu tievu, garu garu, Ka varēju siliņā Priežu virsu lidināt.
To puisīti suņi rēja, Kas tētiņu neklausīja; To meitiņu tautas mīl, Kas klausīja māmulīti.
Trīs gadi tētis Līdumu līda, Jauno dēliņu Gaidīdams.