Putniņš sēd zariņā, Zara kanna rociņā. Šogad laba vasariņa Par visām vasarām.
Šūn, bitite, ko šūdama, Šūn man vasku kamaniņas, Lai es varu mežā braukt Priedēm zarus
Sīku loku upe tek, Zaru, zaru Daugaviņa. Upe loku pieņēmuse, Daugaviņa dvēselīšu.
Vāverīte, kuplastīte, Kas tev kāra šūpulīti? - Priedes zari, egles zari, Vēja māte šūpotāja.
Vāverīte, kuplastīte, No zariņa zariņā. Jo zariņi šūpojās, Jo astīte svārstījās.