Kalnā kāpu raudzīties

Kalnā kāpu raudzīties,
Dravenieka meitu veda;
Kalnā kāpu raudzīties,
Ko tā sedza mugurā:
Vai tā vilka zīda svārkus,
Vai sudraba sagšu sedza,
Vai tai bija vasku kurpes,
Dzelonīšu vainadziņš?
Tādas pašas villainītes
Kā še man, nabagam.

Dravinieks mans brālīts

Dravinieks mans brālīts Aiz deviņi ezeriņi; Ik rudeni medu dzina Deviņām laiviņām.

Bišenieki, dravenieki

Bišenieki, dravenieki Mani balti bāleliņi: Plašu stropu taisīji, Ne maizītes pelnītāji.

Draviniekam diža laime

Draviniekam diža laime, Bites riju nokūlušas: Bites dzied, trani velk, Bišu māte gavilēja.

Steigusies tautu meita

Steigusies tautu meita Pie tā mana bāleliņa: Pus aitiņas nocirpusi, Palaidusi tīrumā