Kalnā kāpu raudzīties

Kalnā kāpu raudzīties,
Dravenieka meitu veda;
Kalnā kāpu raudzīties,
Ko tā sedza mugurā:
Vai tā vilka zīda svārkus,
Vai sudraba sagšu sedza,
Vai tai bija vasku kurpes,
Dzelonīšu vainadziņš?
Tādas pašas villainītes
Kā še man, nabagam.

Bitit’ skrēja vakarāi

Bitit' skrēja vakarāi Caur deviņi novadiņi: Zīda groži, vaska loks, Ābolaiņi kumeliņi

Kālabad ik vakaru

Kālabad ik vakaru Gaisa gali atsarkuši? Saule savus zīda svārkus Ik vakaru vēdināja.

Viegli, viegli Jānīts brauca

Viegli, viegli Jānīts brauca No kalniņa lejiņā, Lai vējiņš nenopūta Zaļa zīda mēteliņu.

Bitīt’ skrēja vakarā

Bitīt' skrēja vakarā Caur deviņi novadiņi, Zīda groži, vaska loks, Ābolaini kumeliņi.