Nes, Jānīti, zāļu nastu

Nes, Jānīti, zāļu nastu,
Dod manām gosniņām;
Tad būs piens, tad būs kreims,
Tad būs sviests skutulā.

Kādēļ auga vītolņš

Kādēļ auga vītolņš Glumajām lapiņām Mīļa Māra sviestu taisa. Rokas slauka vītolā.

Augsti cēlu Jāņa zāles

Augsti cēlu Jāņa zāles, Lai telītes lielas auga, Lai tās labi lielas auga, Lai tās daudzi piena deva.

Māte, māte, sieru, pienu

Māte, māte, sieru, pienu, Lai aug govis raibaļiņas; Kad nedosi sieru, pienu, Tad augs tādas dūmaļiņas.

Appušķoju to gotiņu

Appušķoju to gotiņu, Kas vairāk piena deva; Kura piena man nedeva, Lai pušķoja veļu māte.