Sniedziņš sniga, putināja

Sniedziņš sniga, putināja,
Aiz galdiņa kupeniņa;
Tā nebija kupeniņa,
Tā brālīša līgaviņa.

Sniega māte, Sniega māte

Sniega māte, Sniega māte, Purin' savas villainītes, Lai nāk sniegi virs zemītes, Lai bāliņi mežā brauc.

Lai bij grūti, kam bij grūti

Lai bij grūti, kam bij grūti, Ganiņam tam bij grūti: Lietus lija, sniedziņš sniga, Ganiņš lauka galiņā.

Sniegi, vēji putināja

Sniegi, vēji putināja, Meža zvēri kāzas svin: Lūsīts ņēma caunes meitu, Zaķīts - sila vāverīti.

Margodama saule lēce

Margodama saule lēce Caur ozola lapiņām: Dravenieka līgaviņa Zelta naudu rēķinaja.