Slaukat, meitas, ceļmalītes

Slaukat, meitas, ceļmalītes,
Ka var zeltu ritināt,
Ka var vest tautu dēls
Sudrabotu līgaviņu.

Nenāk meitas pie manim

Nenāk meitas pie manim, Teic manim daudz parādiņ'. Viena priede siliņā, To parādu maksašu.

Rudzīt`s meta zelta vilni

Rudzīt`s meta zelta vilni Lielajā tīrumā, Arājs prieka nevarēja, Maliņā stāvēdams.

Es redzēju Daugavā

Es redzēju Daugavā Zelta arklu līgojam; Sit, vilnīti, maliņā, Te būs daiļis arājiņš!

Trīs gadi tētis

Trīs gadi tētis Līdumu līda, Jauno dēliņu Gaidīdams.