To sacīja apinītis

To sacīja apinītis,
Kubulā laizdamies:
Vecajiem dziesmu nest,
Jauniem bungas rībināt.

Alus guļ muciņā

Alus guļ muciņā
Nosirmoj`šu muguriņu;
Gaida savus dzērājiņus
Pulciņā satekam.

Jumīts kūla Jumalīti

Jumīts kūla Jumalīti,
Aiz matiem turēdams:
Kam necepa biezu klaipu,
Kam karašas plikšķināja.

Vēzi, vēzi, sukā galvu

Vēzi, vēzi, sukā galvu,
Atjās tavi precinieki:
Līdaciņa, gludgalvīte,
Zelta grožus kustināja,

Sanēdama bite skrēja

Sanēdama bite skrēja
Sava kunga tīrumos,
Dziedādama ielaidās
Cita kunga daļiņā.