Meita

Kura meita tēvu klausa

Kura meita tēvu klausa,
Pilnas krūtis sudrabiņa;
Kura tēvu neklausīja,
Pilnas acis asariņu.

Laima mana māmulīte

Laima mana māmulīte,
Es Laimītes meita biju.
Kādu mūžu gribējos,
Tādu pati paņēmos.

Neraugies, tautu meita

Neraugies, tautu meita,
Uz manām kājiņām,
Paskaties siliņā
Manis dētu ozoliņu.

Upe, upe, meita, meita

Upe, upe, meita, meita,
Abas vienu daiļumiņu:
Upe nesa sīkas olas,
Meita zīļu vainadziņu.

Tūdaliņ, tagadiņ

Tūdaliņ, tagadiņ
Saulīte grozās:
Te bija meitiņa,
Nu kļuva sieviņa.

Pulkiem dzied āru meitas

Pulkiem dzied āru meitas,
Neskan āru ozoliņi;
Gav’lē viena meža meita,
Visi meži noskanēja.