Kas bi gudris tēva dēlis

Kas bi gudris tēva dēlis,
Trīs naudīnas iesaguve:
Rudzi, mīži druvā auga,
Bites medu darināja;
Šie trīs deve zelta jostu,
Sudrabīna niecināja.

Rudzu Jumis nosakliedza

Rudzu Jumis nosakliedza Rijas klona dibenā; Miežu Jumis atsakliedza Tīrumiņa galiņā.

Trīs gadi tētis

Trīs gadi tētis Līdumu līda, Jauno dēliņu Gaidīdams.

Ei, pērkoni, vecai tēvs

Ei, pērkoni, vecai tēvs, Ko tās tavas meitas dara? - Manas meitas pūru loka, Pušķo baltas villainītes.

Pērkoņa tēvam

Pērkoņa tēvam Deviņi dēli: Trīs spēra, trīs rūca, Trīs zibināja.